Hapiste Sağlık Tematik Alanı hasta mahpusların yaşadıkları hak ihlallerinin araştırılıp, görünür kılınmasını sağlamakta ve var olan sorunlar ve ihlallere yönelik kamuoyuna bilgi vermektedir. Hasta mahpuslara iletişim kurarak taleplerine, ihtiyaçlarına, şikayetlerine cevap olmayı, sağlık alanında sahip oldukları haklara ilişkin bilgi vererek yaşadıkları sorun ve problemleri aza indirmeyi amaçlamaktadır.

İnsan Hakları bağlamında hiçbir ayrım gözetmeksizin izleme, raporlama ve savunuculuk yapan bu çalışma alanı, mahpuslara dair güncel verileri, bu kapsamda çıkan haberleri ve mahpusların derneklere ilettikleri talepleri kamuoyuna duyurmaktadır.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) her bir mahpusun sağlık hakkına eşit şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla Hapiste Sağlık Ağı isimli, içerisinde farklı sivil toplum örgütlerinin bulunduğu bir platform oluşturmuştur.

Paylaş